Reserveringsvoorwaarden

Heeft u interesse om bij ons een feest, bruiloft, vergadering of een ander evenement te organiseren? Dan raden wij u graag aan om onze reserveringsvoorwaarden goed door te nemen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Geldigheid offerte & reserveringsvoorwaarden

De offerte en uw optie is geldig tot één week na de dagtekening. Uw reservering is definitief nadat wij de door u getekende offerte in ons bezit hebben en nadat voldaan is aan de eerste betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

  • Voor zakelijke partijen tot € 1.500,- brengen wij € 17,50 administratiekosten in rekening. Wenst u direct na afloop van het evenement af te rekenen op de locatie, dan komen deze administratiekosten te vervallen. U hoeft hiervoor geen aanbetaling te doen.
  • Particuliere partijen tot € 1.500,- dienen direct na afloop van het evenement op de locatie afgerekend te worden. U hoeft hiervoor geen aanbetaling te doen. Wenst u middels een factuur na afloop van het evenement het volledige bedrag over te maken, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 17,50 administratiekosten in rekening te brengen.
  • Voor zowel zakelijke als particuliere partijen vanaf € 1.500,- dient vooraf 80% aanbetaald te worden. Nadat de reservering definitief is geworden ontvangt u 1 maand van te voren een aanbetalingsfactuur van 80%. Na het evenement ontvangt u een factuur voor de overige 20% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
  • Voor buitenlandse partijen dient vooraf 100% betaald te worden. U ontvangt hiervoor ongeveer 6 weken voorafgaand aan uw evenement een factuur. Eventueel nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie dienen direct na afloop van het evenement op de locatie afgerekend te worden.
  • Voor bruiloften dient vooraf in totaal 80% aanbetaald te worden. Voor de eerste aanbetaling van 20% ontvangt u een factuur binnen 10 dagen na ontvangst van de getekende offerte. U ontvangt ongeveer 4 weken voor uw bruiloft een factuur met de tweede aanbetaling van 60% van de getekende offerte. Na de bruiloft ontvangt u een factuur voor de overige 20% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drank op nacalculatie.
  • De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal invordering plaatsvinden via ons incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor uw rekening zijn.
  • Mochten er tussentijds correcties op de aantallen plaatsvinden, dan worden deze op de eindfactuur verrekend.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar onze bankrekening. Ons IBAN nummer is: NL40 RABO 0157.784.967 t.n.v. Strandrestaurant Nederzandt.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Annulering

De annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen (met name 13.3 Annuleringen andere Horecaovereenkomsten). Wij accepteren uitsluitend schriftelijke annuleringen. 

Wijzigingen

Wijzigingen in aantallen

Bij het definitief maken van de boeking ontvangen wij graag het gastenaantal van u en kan tot 48 uur voorgaand voor maximaal 10% van de totaal aantallen gewijzigd worden. Wijziging van dit aantal kan conform de in artikel 13 genoemde voorwaarden. Uiteraard is het geen probleem als het aantal hoger wordt. Veranderingen kunnen uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan onze sales afdeling via info@nederzandt.nl. Indien geen wijziging is doorgegeven, dan wordt het gereserveerde aantal personen berekend.

Wijzigingen in programma

Uiterlijk 14 dagen voor uw evenement dient het definitieve programma en de definitieve tijden van de programmaonderdelen bij ons bekend te zijn. Worden deze tijdstippen binnen 14 dagen gewijzigd buiten onze schuld, dan zijn wij genoodzaakt om het programma uit te voeren volgens de overeengekomen planning. De kosten worden ook aan u doorbelast volgens het overeengekomen programma. Dus loopt uw programma uit, dan kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor verdere gevolgen in het programma. Heeft u een activiteit geboekt en laat het weer het niet toe om deze activiteit uit te voeren, dan verzorgen wij een vervangende activiteit.

(Prijs)wijzigingen

Wijzigingen voorbehouden. De samenstellingen van de arrangementen kunnen variëren. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het arrangement. De kwaliteit en versheid van onze producten staan ten aller tijde voorop.

Geluidsoverlast

Indien ingehuurd geluid/muziek o.i.d. overlast veroorzaakt, dan wel door openstaande ramen en/of deuren, dan wel doordat er op welke wijze dan ook geluidsoverlast geconstateerd wordt, is Strandrestaurant Nederzandt op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het evenement/feest of partij. Strandrestaurant Nederzandt wordt omringd door een stilte gebied (Natura 2000) en wij respecteren dit.

Reclames

Reclames inzake facturen of contant betaalde nota’s dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de directie van Strandrestaurant Nederzandt. Nadien vervalt elk recht op reclame.

Aansprakelijkheid & schade

Strandrestaurant Nederzandt te Noordwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.

Schade

Het gooien van confetti, rijst en het afschieten van partyploppers is niet toegestaan bij onze locatie. Veroorzaakte schade wordt door Strandrestaurant Nederzandt gerepareerd. De kosten hiervan zullen aan de organisatie van het evenement worden doorbelast.
Onze locatie bevindt zich in een beschermd natuurgebied. Daarom zijn vuurkorven en Japanse wensballonnen niet toegestaan.

Veilig & vertrouwelijk

Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen internetcriminelen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Privacy gasten

Strandrestaurant Nederzandt gaat vertrouwelijk om met door u verstrekte persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in ons reserveringssysteem en enkel gebruikt om contact met u te kunnen zoeken over uw reservering. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden.

Clausule m.b.t. verplaatsing “partij” i.v.m. nationale veiligheid en/of nationale gezondheid

Als door de Huurder in de gehuurde ruimte(s) geplande evenementen van overheidswege geen doorgang kan vinden om redenen die verband houden met de nationale veiligheid en/of gezondheid, heeft de Huurder het recht om de Huurperiode te wijzigen. De wijzigingen dient plaats te vinden binnen een tijdsbestek van 12 maanden, na oorspronkelijk datum van het evenement. Als de Huurder geen gebruik wenst te maken van dit recht, is de Huurder annuleringskosten zoals opgenomen in onze” algemene reserveringsvoorwaarden” verschuldigd.

Bedrijfsgegevens

Strandrestaurant Nederzandt
Langevelderslag 52-54
2204 AH Noordwijk

Offertes aangaande vergaderingen, bruiloften e.a. partijen: 088-6644408
Restaurant: 0252-372430
info@nederzandt.nl
www.nederzandt.nl

KVK-nummer: 52171191
BTW-nummer: NL8503.28.263.B01

[fibosearch]

Table of Sweets

32,50 p.p. voor High Tea

39,50 p.p. voor High Wine

Ontvangen worden met een glas bubbels, daarna lekker mee worden genomen door onze keuken met hartigs en zoetigheden.
In combinatie met thee of wijn.
Be welcomed with a glass of bubbles, then taken along through our kitchen with savory and sweets.
In combination with tea or wine.

Hartig/Savory

Sandwiches met/Sandwiches with

Kaas | Carpaccio | Paling
Cheese | Carpaccio | Eel

Soep/Soup

Aspergesoep/asparagus soup

Zoetigheden/Sweets

Cheesecake/Cheesecake

Bosbessen
Blue Berries

Mini kokosmakroon/Mini coconutmacaroon
Sinaasappel brownie/Orange brownie
Scone/Scone
Mini slof/Mini cake

Aardbei | Mascarponecrème
Strawberry | Mascarpone cream 

Diverse soorten thee of bijpassende glazen wijn
Various types of tea or matching glasses of wine